Wim Hof methode

Ice man challenge

Wim Hof en het Radboud hebben wetenschappelijk aangetoond, dat de Wim Hof methode het autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden. Dit werd voorheen als onmogelijk beschouwd. Deze methode is het begin van een preventieve manier om mentaal en fysiek gezond te blijven.

Maar ook voor mensen die te kampen hebben met gezondheidsklachten. Onze gecertificeerde trainer Rob Bartels geeft de training en is door Wim Hof zelf opgeleid. In deze training leer je ademhalingstechnieken, een gedeelte fysiologie en in de praktijk met ijskoud water.

Wim Hof, beter bekend als “The Iceman”, heeft een methode ontwikkeld waarbij hij mensen leert om te gaan met extreme kou. Dit alles door je ademhaling op de juiste manier te beheersen.

Precies 2 jaar geleden hebben wij dit ook aangeboden bij Vital, ieder persoon ervaarde het op geheel eigen manier.
Wat wel iedereen gemeen had, dat het bijzonder was een bijzondere ervaring voor lichaam en geest.

Ben jij geintereseerd en wil jij deelnemen aan deze bijzondere workshop.

Datum: Zondag 22 november 
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Kosten: €95,- (incl. lunch)

Noteer in de mail: Naam, telefoonnummer en geboorte datum.
Mail dan naar ritchy@vitalvarsseveld.nl
*De workshop gaat door bij minimaal 7 personen.

Instructeur aan het woord; Rob Bartels

De Wim Hof Methode
Dit document is bedoeld als samenvatting waarin de werking van de WHM methode kort en bondig
wordt uitgelegd alsmede de interactie tussen de drie peilers koude, ademhaling en mindset waarop
de methode berust. Het beoefenen van de WHM methode heeft wetenschappelijk bewezen
positieve invloed op onze gezondheid, ons ervaren van geluk en onze fysieke kracht.

De koude
In ons lichaam loopt ongeveer 125.000km aan bloedvaten. Dit bloedvatenstelsel (ons
cardiovasculaire systeem) zorgt ervoor dat voedsel en zuurstof naar biljoenen cellen in ons lijf wordt
getransporteerd. Als deze infrastructuur goed functioneert dan komt dit onze hele gezondheid ten
goede.
Door het lichaam aan kou bloot te stellen, sluit de bloedtoevoer in de extremiteiten van ons lichaam
(handen, tenen, armen en benen) af, door vaten te vernauwen (vasoconstrictie). De reden hiervoor is
dat onze core-temperatuur niet onder de 35 graden mag komen omdat onderkoeling dodelijk
(hypothermie) kan zijn.
Na de blootstelling aan kou verwijden onze vaten weer (vasodilatatie). Door wisselingen in verwijding
en vernauwing trainen we de flexibiliteit van ons hele bloedvatenstelsel.
Ook wordt er tijdens de blootstelling aan kou bruin vet geactiveerd. Bruin vet is vetweefsel waarin
zich veel (meer dan in witte vetcellen) mitochondrieen bevinden. Dit zijn 1 van de organen van de
cel, welke verantwoordelijk zijn voor het vrijmaken van energie. Mitochondrieen in bruin vet
bevatten het ontkoppelingseiwit UCP-1. Dit eiwit zorgt, wanneer nodig, voor een
ontkoppelingsreactie waarin mitochondrieen direct energie vrijmaken uit glucose en vetten in de
vorm van warmte.
Bruin vet wordt geactiveerd door de blootstelling aan kou, al bij 18C wordt het actief. Bruin vet
draagt bij aan warmteproductie, vetzuren worden aan het lichaam ontrokken.
Blootsteling aan kou brengt balans terug in vetopslag en vetverbranding.
Blootstelling aan kou heeft ook invloed op ons welbevinden en geluksgevoelens omdat er dopamine,
noradrenaline en endorfine vrijkomt.
Blootstelling aan kou activeert het immuunsysteem waardoor er meer witte bloedcellen worden
aangemaakt. Juist deze witte bloedcellen hebben een verdedigende werking op infecties met
lichaamsvreemde stoffen en indringers als bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en gisten.
Blootstelling aan kou activeert het sympatisch zenuwstelsel, door bewust uit te ademen gedurende
de blootstelling wordt de nervus vagus geactiveerd welke het para-sympatische zenuwstelsel weer
activeert. Hiermee trainen we de flexibliteit tussen beide systemen.

Risico’s koude:
 Blote voeten lopen in de sneeuw, blaren door wrijving
 Blote voeten langdurig in de sneeuw risico op bevriezing of afsterving door bevriezing
 Langdurige blootstelling aan kou risico op onderkoeling en uiteindelijk hypothermie
 Mensen met hart- en/of vaatproblemen dienen eerst een arts te raadplegen alvorens zich
aan kou bloot te stellen
 Mensen die de secundaire vorm van Raynaud hebben dienen eveneens eerst een arts te
raadplegen

De ademhaling
In ons bloed is koolzuurgas en zuurstof (CO2 en O2) aanwezig.
CO2 zorgt o.a. voor het open houden van de bloedvaten. Daarnaast stuurt CO2 de gehele ademhaling
omdat het zorgt voor een zogeheten ademprikkel. O2 zorgt o.a. voor het vrijmaken van energie uit
voedingsstoffen. Deze energie wordt gebruikt om gezond in leven te blijven en om fysieke en
mentale prestaties te leveren.
Tijdens een inademing vindt er gasuitwisseling plaats in de longblaasjes. O2 wordt aangevoerd en
uitgewisseld met CO2 dat via uitademing het lichaam verlaat. De O2 wordt via het bloed (rode
bloedcellen bevatten hemoglobine waaraan de O2 bindt) vervoerd naar biljoenen cellen in ons lijf. In
onze cellen wordt er met behulp van mitochondrieen energie vrijgemaakt uit glucose. Tijdens dit
proces komt er ATP vrij. Dit stofje is essentieel voor bijna alle activiteit (zowel fysiek als mentaal) in
ons lichaam. Hoe meer zuurstof er in een cel aanwezig is, hoe effectiever de dissimilatie van glucose
kan verlopen. Bij voldoende O2 spreken we van aerobe dissimilatie. Er komen dan wel 30 tot 32 ATP
moleculen vrij. Bij onvoldoende of geen O2 spreken we van anaerobe dissimilatie. Dit zorgt mede
voor een lagere Ph waarde van het bloed.
De WHM methode kent een specifieke ademhalingstechniek, nader te noemen overbreathing. De
techniek kenmerkt zich door heel diep in te ademen en ongeforceerd weer uit te ademen. Dit wordt
tussen de 30 en 40 keer herhaald. Vervolgens wordt er nog 1 keer heel diep ingeademd en wederom
ongeforceerd uitgeademd. Er wordt nu echter gewacht met opnieuw inademen. Dit moment van niet
ademen wordt retentie genoemd. Door de series van diepe inademing is er een verhoogde O2
waarde en een verlaagde CO2 waarde in het bloed ontstaan.
Na verloop van tijd (ergens tussen 1:00 en mogelijk zelfs 5:00) is de CO2 waarde in het bloed weer
gestegen en ontstaat er een ademprikkel. Dit is voelbaar en hier wordt gehoor aan gegeven door 1
keer heel diep in te ademen en de adem vast te zetten voor ongeveer 10 a 15 seconden.
Deze complete cyclus wordt minimaal 3 tot 4 keer herhaald.
De diepe inademingen veroorzaken een verhoging van de hartslag, in de retentie verlaagt hartslag.
Na meer cycli gaat de hartfrequentie steeds minder hoog tijdens de inademing.
Tijdens overbreathing worden de stresshormonen cortisol en adrenaline vrijgemaakt door een
verhoogde activiteit van het sympatische zenuwstelsel. Deze hormonen zorgen voor een
onderdrukking van ontstekingseiwitten.
Doel van de overbreathing is het trainen van het lichaam om flexibel te worden in het spectrum van
alle optredende verschillen, hoog/laag CO2, hoog/laag O2, hoge/lage hartfrequentie, hoge/lage Ph
waarde, vasoconstrictie, vasodilitatie, meer/minder adrenaline, ademprikkel weg/aanwezig.
Door de overbreathing wordt je zenuwstelsel getraind om flexibeler te wisselen tussen een
stresssituatie en diepe rust.
Na een aantal rondes overbreathing stabiliseren alle waarden in een meer optimale vorm en komen
terug in balans. Deze balans is onder invloed van prikkels en stressoren uit het dagelijks leven vaak
weg.
Een verlaagde CO2 waarde zorgt ervoor dat er vasodilitatie optreedt. Tevens stijgt de Ph waarde in
het bloed waardoor pijnreceptoren inactief worden. Ook wordt de angst- en stressrespons
ontkoppelt. Overbreathing stelt dus in staat om pijn- en angstvrij in ijskoud water te gaan en er voor
enige tijd in te blijven.

RISICO ADEMHALING:
Omdat door overbreathing een ademprikkel uitgesteld wordt, mag deze techniek nooit in of om
het water worden toegepast vanwege het risico op een shallow water black out. Tijdens het
onderwater zwemmen verliest men het bewustzijn en als reflex haalt men onderwater adem met
als gevolg verdrinkingsdood!
 Overbreathing mag nooit worden toegepast op een plek waarbij flauwvallen gevaarlijk kan
zijn, denk aan besturen voer- of vaartuig, duiken
 Bij mensen met epilepsie kan overbreathing een epileptische aanval induceren
Mindset
De overbreathing zou gezien kunnen worden als een vorm van meditatie. Tijdens het beoefenen van
de techniek zijn we even volledig in het nu. Het is een gegeven dat meditatie stressverlagend werkt.
Hiermee beïnvloeden we de activiteit van NF-kB (een transcriptiefactor die een bepalende rol heeft
in de vorming van ontstekingseiwitten). Een transcriptiefactor is een soort DNA-schakelaar die
invloed heeft op de werking van onze genen en zo op honderden verschillende functies in ons
lichaam. Tijdens meditatie verandert de doorbloeding in onze hersenen. Hierdoor veranderd ons
gevoel van welbehagen in positieve zin en neemt het zorgelijk denken af. Tevens neemt de
hoeveelheid dopamine toe na meditatie.
Daarnaast kent de WHM diverse yogaoefeningen die als doel hebben om een betere geleiding in en
flexibiliteit van het lichaam te krijgen. Tijdens het beoefenen van deze posities wordt het
concentratievermogen getraind. Dit concentratievermogen is nodig om gedurende de blootstelling
aan kou met focus en aandacht gericht te blijven om de ademhaling (uitademing) om de nervus
vagus te activeren en hiermee het para-sympatisch zenuwstelsel.

Rob Bartels, gecertificeerd Wim Hof Methode instructeur