Nieuwsbrief  zwemles 26-04-2021

Beste zwemouders,

Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom Vital. Hierover gaan ook veel geruchten rond en daar willen we graag meer duidelijkheid in gaan verschaffen middels deze nieuwsbrief.

De kinderen die nu zwemmen bij Vital, zullen tot aan het einde van dit jaar blijven zwemmen in het zwembad van Vital. Er wordt naar gestreefd om alle kinderen voor het einde van het jaar een zwemdiploma te laten behalen. Op deze wijze verandert er dus niets voor deze kinderen, de locatie en zwemleraren blijven hetzelfde.

Mocht het zo zijn dat uw kind geen diploma kan behalen voor het einde van dit jaar, dan zal uw kind worden overgenomen door De Brink (Zelhem), dit zal zonder wachtlijsten zijn en uw kind kan daar direct instromen.

Kinderen die nu op de wachtlijst staan, zullen ook gaan starten in het zwembad van Vital maar vervolgens overgenomen worden door De Brink.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we het graag!

Agenda:

We hebben geen zwemlessen op de volgende dagen.
05-05-2021 Bevrijdingsdag
13-05-2021 Hemelvaartsdag
24-05-2021 Pinksterdag